THIẾT LẬP MẬT KHẨU MỚI KHI ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN TỪ HỆ THỐNG CŨ

® ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT VÀ XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG, MỌI THÀNH VIÊN TỪ HỆ THỐNG CŨ KHI TRUY CẬP 247TIENGANH.COM SẼ THIẾT LẬP LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (CHỈ THAO TÁC MỘT LẦN DUY NHẤT Ở LẦN ĐĂNG NHẬP ĐẦU TIÊN)!!! ®

Thao tác như sau:

  • Truy cập website 247tienganh.com, chọn ĐĂNG NHẬP, Nhập thông tin Tên đăng nhậpmật khẩu cũ (VD: ntuong0001), click ĐĂNG NHẬP sẽ có thông báo nhập địa chỉ email của tài khoản để xác thực và thiết lập lại mật khẩu

 

  • Nhập lại email của tài khoản đã đăng nhập ở trên (VD: ntvuong0001@gmail.com) và bấm XÁC NHẬN

 

 

  • Đăng nhập vào email đã đăng ký, kiểm tra INBOXSPAM , mở vào email Xác thực quên mật khẩu

 

 

  • Chọn Đặt lại mật khẩu

 

 

  • Gõ mật khẩu mới vào 2 ô (chú ý: mật khẩu từ 8 ký tự trở lên) và chọn XÁC NHẬN

 

 

  • Thông báo Đổi mật khẩu thành công, bạn có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu vừa thiết lập để đăng nhập hệ thống (lưu ý : chỉ đăng nhập bằng tên tài khoản đã đăng ký, không đăng nhập bằng email )

LINK TO POST:

- BUSINESS ACCOUNTING – CẨM NANG TIẾNG ANH DÀNH CHO GIỚI KẾ TOÁN
- FIRST NEWS – 136 SAMPLE ESSAYS
- TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC – “ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY
- What is this made from?
- Things in a classroom
- Which person?

TOP