HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT KHÓA HỌC BẰNG THẺ CÀO

  • Đăng nhập tài khoản đã đăng ký, chọn khóa học muốn tham gia (Ví dụ : STARTERS A)

 

  • Chọn MUA BÀI HỌC

 

HD12

 

  • Thêm các khóa học (nếu cần) và chọn ĐI ĐẾN GIỎ HÀNG

 

HD13

Lưu ý : Kiểm tra Giỏ hàng trước khi nhập mã thẻ hoặc thanh toán, loại bỏ những sản phẩm không muốn mua bằng cách nhấn vào dấu x trước tên sản phẩm trong giỏ hàng.

Capture

  • Nhập mã thẻ kích hoạt vào ô COUPON CODE (VD: ABCDEFG)và nhấn SỬ DỤNG MÃ THẺ

 

HD14.1

  • Nếu đúng mã thẻ, mục Thành tiền sẽ là 0đ (nếu sai khác vui lòng kiểm tra lại mã thẻ kích hoạt)

 

HD15

 

 

  • Bấm THANH TOÁN và Thông báo thành công

 

HD16

 

  • Vào lại Khóa học đã kích hoạt và chọn TIẾP TỤC HỌC để bắt đầu\

LINK TO POST:

- IELTS GRAPHS SOLVED
- KIỂM TRA TỪ VỰNG VỚI BỘ SÁCH “TEST YOUR VOCABULARY”
- MỞ RỘNG VỐN TỪ TIẾNG ANH CHO TRẺ VỚI VOCABULARY WRITING
- What’s the weather like?
- This is a …
- Food and drink

TOP