ADDRESS

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH 247 TIẾNG ANH TẠI EUC HUẾ

Address 1: Viettel Building, 7th Floor, 11 Ly Thuong Kiet, Hue City - Tel: (0234) 3938970

Address 2: 82 Dinh Tien Hoang, Hue City - Tel: (0234) 3938970

Phone number: 090 1164 234

Email: 247tienganh@gmail.com

Website: www.247tienganh.com

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tên tài khoản: Công ty TNHH Viện Đào tạo Ngôn ngữ Quốc tế AB

Số tài khoản: 1160 0261 8941

Tên ngân hàng: Vietinbank chi nhánh Thừa Thiên Huế

GỬI LỜI NHẮN
TOP