PET

( 3 ĐÁNH GIÁ )

1000 HỌC VIÊN

Khóa học Online Cambridge English PET Khóa học tiếng Anh Cambridge Thiếu Niên PET (Preliminary English Test), tương đương cấp…

247 TIẾNG ANH

1399000

FCE

( 3 ĐÁNH GIÁ )

1000 HỌC VIÊN

Khóa học Online Cambridge English FCE Khóa học tiếng Anh Cambridge FCE tương đương cấp độ B2 theo Khung tham…

247 TIẾNG ANH

1399000

Tiếng Anh Giao Tiếp

( 3 ĐÁNH GIÁ )

1000 HỌC VIÊN

Khóa học phù hợp với người bắt đầu học Tiếng Anh hoặc đã làm quen, sử dụng Tiếng Anh ở…

247 TIẾNG ANH

1099000

Review (admin)

( 3 ĐÁNH GIÁ )

1000 HỌC VIÊN

Review

247 TIẾNG ANH

Miễn phí

PET A

( 3 ĐÁNH GIÁ )

1000 HỌC VIÊN

Khóa học Online Cambridge English PET Khóa học tiếng Anh Cambridge Thiếu Niên PET (Preliminary English Test), tương đương cấp…

247 TIẾNG ANH

1399000